Månad: januari 2014

Arbetet med projekteringen har startat

Arbetsgruppen har startat arbetet med att projektera fibernätet. Just nu letar vi efter och jämför förslag från olika företag som kan i första hand grovprojektera åt oss. Detta ska sedan användas som underlag för en kostnadskalkyl som alla medlemmar i

Rapport från styrelsemötet 2014-01-15

På dagens möte godkändes formellt ytterligare medlemmar. Just nu är medlemsantalet 56, men ytterligare ansökningar finns som dock inte kunde godkännas formellt ännu. Sammanräknat blir det 60 fastigheter av totalt 97 i hela området. Räknar man enbart med fastigheter med

Top