Månad: september 2014

Besked om projektstöd dröjer

Hej på er! Jordbruksverket öppnade sitt ansökningsfönster för stöd till bredbandsfiber den 3:e september. Då skulle även ansökningskriterierna kommit ut. Så skedde dock inte. Vi vet alltså inte vad jordbruksverket vill ha med i ansökningarna än. Detta gör att vi

Top