År: 2014

Upphandlingen är nu offentlig

Hej alla fibervänner! Upphandlingen för fiber i vårt område är nu publik sedan två veckor tillbaka och kan hittas på OPIC. Sista datum för leverantörer att inkomma med anbud är 15 februari 2015. Med vänlig hälsning Styrelsen

Besked om projektstöd dröjer

Hej på er! Jordbruksverket öppnade sitt ansökningsfönster för stöd till bredbandsfiber den 3:e september. Då skulle även ansökningskriterierna kommit ut. Så skedde dock inte. Vi vet alltså inte vad jordbruksverket vill ha med i ansökningarna än. Detta gör att vi

Nu finns vi på Facebook!

Nu finns vi även på facebook! Länk: https://www.facebook.com/pmfef

Rapport från årsmötet 16 juni

På årsmötet utökades antal styrelsemedlemmar. Nuvarande styrelsen består av: Joel Grafström, Påverås Skattegården Andreas Gustafsson, Påverås Åsalid Eva-Cathrine Sahlgren, Marka Annedal Peter Aellig, Marka Lonkebo Mattias Jarlhed, Bestorp Nästegården I övrigt gicks året igenom och fiberprojektet diskuterades. Se protokollet under

Årsmöte den 16 juni

Nu är det dags för årsmöte, kallelserna går ut nu i helgen så alla medlemmar ska senast ha fått dem på måndag. Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Väl mött!

Förprojektering klar

Nu har vi fått det slutliga underlaget från projektören som vi är nöjda med. Nästa steg är att ta fram material inför upphandling av markarbeten. Men först ska det planeras för årsmöte nu i juni. Kallelse kommer att vara medlemmarna

Förprojektering pågår

Vi har valt Telia/Skanova/Rala som leverantör och de håller just nu på med förprojektering till oss. Första förslaget har kommit, men det behövde revideras så nu är det tillbaka på Ralas bord. Fortfarande ovisst från staten/EU om den nya planperioden

Arbetet med projekteringen har startat

Arbetsgruppen har startat arbetet med att projektera fibernätet. Just nu letar vi efter och jämför förslag från olika företag som kan i första hand grovprojektera åt oss. Detta ska sedan användas som underlag för en kostnadskalkyl som alla medlemmar i

Rapport från styrelsemötet 2014-01-15

På dagens möte godkändes formellt ytterligare medlemmar. Just nu är medlemsantalet 56, men ytterligare ansökningar finns som dock inte kunde godkännas formellt ännu. Sammanräknat blir det 60 fastigheter av totalt 97 i hela området. Räknar man enbart med fastigheter med

Top