Störningar i norra området

Måndag 14/12 2015 kommer maskiner etableras i Påverås, vid Åsalid ungefär. De kommer sedan under veckan arbeta sig norrut. Inga avstängningar av vägen är planerade i nuläget men störningar kan förekomma vid transport eller när de tillfälligt behöver arbeta vid vägen. I nuläget gäller detta främst vid Åsalid.