Månad: december 2014

Upphandlingen är nu offentlig

Hej alla fibervänner! Upphandlingen för fiber i vårt område är nu publik sedan två veckor tillbaka och kan hittas på OPIC. Sista datum för leverantörer att inkomma med anbud är 15 februari 2015. Med vänlig hälsning Styrelsen

Top