Månad: december 2013

Rapport från styrelsemötet 2013-12-17

För att ni ska kunna hänga med vad som händer framöver kommer vi att publicera korta referat från de styrelsemöten vi har ca 1 gång per månad. På senaste styrelsemötet godkändes formellt medlemskap för de personer som skickat in medlemsansökan

Top