Kategori: Styrelsemöten

Rapport från styrelsemötet 2014-01-15

På dagens möte godkändes formellt ytterligare medlemmar. Just nu är medlemsantalet 56, men ytterligare ansökningar finns som dock inte kunde godkännas formellt ännu. Sammanräknat blir det 60 fastigheter av totalt 97 i hela området. Räknar man enbart med fastigheter med

Rapport från styrelsemötet 2013-12-17

För att ni ska kunna hänga med vad som händer framöver kommer vi att publicera korta referat från de styrelsemöten vi har ca 1 gång per månad. På senaste styrelsemötet godkändes formellt medlemskap för de personer som skickat in medlemsansökan

Top