Månad: augusti 2015

Kallelse till markägarmöte

Nu är nästan allt klart inför grävstart. Det enda som kvarstår är att få till en överenskommelse med alla markägare i området. Därför har vi skickat ut en kallelse via brev till alla markägare i området som berörs av vårt

Upphandling av KO och drift & underhåll publicerad

Nu är vår upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) samt drift & underhåll publicerad. Finns att hämta på Visma Opic/TendSign.

Top