Störningar

Här presenteras störningar vägtrafiken i området på grund av arbeten med vårt projekt. Störningarna hittas områdesvis och baseras på traktnamnet i din fastighetsbeteckning.

NORRA OMRÅDET: Påverås, Bråtabäcken, Stora Skyberg, Bestorp
VÄSTRA OMRÅDET: Marka, Skyberg, Narven, Lonkebo, Kymme
SÖDRA OMRÅDET: Redberga, Grimskälle, Sjötorp, Medväga, Falevi