Rapport från styrelsemötet 2014-01-15

På dagens möte godkändes formellt ytterligare medlemmar. Just nu är medlemsantalet 56, men ytterligare ansökningar finns som dock inte kunde godkännas formellt ännu. Sammanräknat blir det 60 fastigheter av totalt 97 i hela området. Räknar man enbart med fastigheter med fast boende så är 76% av oss nu medlemmar i föreningen vilket är fantastiskt roligt. Målet från början var att nå 60% för att vi skulle gå vidare vilket vi har nått med råge.

Arbetsgruppen har börjat undersöka olika alternativ för grovprojektering.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 11 februari 2014.