Arbetet med projekteringen har startat

Arbetsgruppen har startat arbetet med att projektera fibernätet. Just nu letar vi efter och jämför förslag från olika företag som kan i första hand grovprojektera åt oss. Detta ska sedan användas som underlag för en kostnadskalkyl som alla medlemmar i föreningen på en stämma nu i vår sedan ska ta ställning till. Mer information om detta kommer längre fram.