Kategori: Föreningsadministration

Årsmötesprotokoll 2019

Färdigjusterat årsmötesprotokollet för år 2019 finns på länken nedan. Eftersom vi inte vill sprida skannade underskrifter på nätet, är endast texten utlagd. Önskar du se originalet förvaras det hos ordföranden. Länk

Inbetalningskort för årets medlemsavgift är på väg

Hej medlemmar! Nu har inbetalningskort för årets medlemsavgift skickats ut. Detta året blir det lite högre avgift, 1500kr, då vi förutom räntekostnader även haft en hel del utsättningar och lite underhåll. Avgiften beslutades på stämman och är i liknande storlek

Kallelse till årsstämma 2018

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för föreningsstämma (årsmöte) i Påverås-Marka fibernät ek. förening och du som medlem inbjuds härmed att delta. Under stämman informerar vi om vad som hänt senaste året samt nuvarande läge i projektet. Det finns också möjlighet att

Rapport från årsmötet 16 juni

På årsmötet utökades antal styrelsemedlemmar. Nuvarande styrelsen består av: Joel Grafström, Påverås Skattegården Andreas Gustafsson, Påverås Åsalid Eva-Cathrine Sahlgren, Marka Annedal Peter Aellig, Marka Lonkebo Mattias Jarlhed, Bestorp Nästegården I övrigt gicks året igenom och fiberprojektet diskuterades. Se protokollet under

Förprojektering klar

Nu har vi fått det slutliga underlaget från projektören som vi är nöjda med. Nästa steg är att ta fram material inför upphandling av markarbeten. Men först ska det planeras för årsmöte nu i juni. Kallelse kommer att vara medlemmarna

Fiberföreningen är skapad!

Idag skapade vi Påverås-Marka fibernät ekonomisk förening på ett konstitutionerande möte i Marka Åsalid.

Top