Kundboxen har börjat installeras

Nu har den aktiva utrustningen (box två) ute hos medlemmarna börjat installeras.

Kundbox