Påminnelse om borrhål i yttervägg

Tänk på att det är ni medlemmar som är ansvariga för att det finns möjlighet att leda in fibern i fastigheten genom yttervägg. De flesta av er har fått ett hål borrat via Eltel (det är för övrigt en kostnad som kommer debiteras er separat, övrig installation av utrustning i huset ingår i medlemsavgiften) men ett fåtal har avböjt denna tjänst och måste då på egen hand lösa detta innan Zitius kommer och installerar sin utrustning.

Tekniska detaljer; optimal placering är ca 5 cm nedanför det högra hörnet på skarvboxen (för de som har utomhusbox) och hålet ska vara minst 12 mm stort. Tänk på att det måste slutta nedåt inifrån sett så att regnvatten inte kan rinna in.