Den bästa midsommaren någonsin är runt hörnet?

Uppdateringsdag! Det har hänt betydligt mer på fiberfronten än vad som kanske märkts hos er medlemmar som gjort att tillgänglig tid prioriterats till att få hög framdrift framför uppdateringar av hemsida och facebooksida. Sent omsider är här i alla fall äntligen en kort lägesrapport.

I föregående status hade vi siktet inställt på mitten av maj för att ha hunnit installera den aktiva utrustningen men på grund av väldigt mycket strul och förseningar med vår entreprenörs underleverantör har allt blivit en månad försenat (de blev till och med ersatta av en annan underleverantör en kort period innan det till slut redde ut sig). Men nu är de klara med sina moment äntligen och Zitius kan ta vid. De kommer börja att ringa och boka upp er medlemmar från och med måndag och, beroende på vilka tider ni kan bistå med förstås, börja installationen i slutet på samma vecka med målet att vara helt klara innan midsommar*! Som om det inte vore nog så kan ni medlemmar börja beställa tjänster redan samma dag som de varit hos er. Kan ni tänka er en bättre midsommar? Inte vi heller … 🙂

*) Som vanligt endast en prognos då allt kan hända – vilket bevisats ett antal gånger i det här projektet

Att beställa tjänster görs alltså via www.zmarket.se som tidigare nämnts och det är också den sidan ni kommer att komma till automatiskt när ni försöker använda er internetuppkoppling första gången. Det rekommenderas för övrigt att gå dit via er egna framtida fiberuppkoppling istället för någon annan väg då sidan då ska vara anpassad med utbudet för just Påverås-Marka så det blir lättare att hitta rätt.

Fler nyheter är att intresse väckts från en medlem att driva nätet i egen regi istället för att sälja det vilket är en bra försäkring för medlemmarna då vi får full koll på våra utgifter eftersom vi inte får några mellanhänder; siffror från våra grann-fiberföreningar visar på att kostnaden för en s.k. triple-play tjänst (dvs bredband, telefoni och tv) i gruppanslutning blir nästan så dyr jämfört med en enskild anslutning. Det ska nämnas att gruppanslutningar är möjliga även vid försäljning men där har vi ej underlag på hur mycket billigare det blir jämfört med enskild anslutning i dagsläget. Eftersom försäljningsintäkten av nätet uteblir höjs också insatsen per medlem med några tusenlappar men det ska då vägas mot tidigare nämnda fördelar. Detta kommer gås igenom närmare vid årsstämman och observera att det krävs att en ny styrelse komponeras ihop.

Vidare planerar vi att bjuda in till årsstämma sista veckan i juni, formell inbjudan är på gång!

Lågt hängande frukt i övrigt är att lånet strax går ut och behöver förlängas, inklusive borgenärsskap. Genomgång av samtliga fakturor i projektet för registrering av bidragsutbetalningar. Slutdokumentation kvarstår och vi väntar in alla underlag från respektive underleverantör för vidare bearbetning. Nätregistrering via ledningskollen. Slutbesiktning och platsbesök av Länsstyrelsen. Årsbokslut och förberedelser inför årsstämma.

Väl mött snart!