Bidrag beviljat!

Många turer senare har så äntligen Jordbruksverkets bidrag beviljats!

Tyvärr har vår upphandling av försäljning ej godkänts av Länsstyrelsen som gjordes i samband med upphandlingen av drift och underhåll, detta då regelverket 2016 ser annorlunda ut än 2014 då ansökan gjordes då detta var praxis … Hur som helst, konsekvensen blev således att en ny upphandling behövdes till, denna gången med försäljningen enbart då drift och underhåll godkändes med förra upphandlingen som alltså vanns av Zitius. Bråttom som vanligt utformades den nya upphandlingen ( när ni andra firade jul 🙂 ) och är i skrivande stund pågående med sista anbudsdag nu i veckan.

Vidare har det varit mycket diskussioner kring vårat val att inhysa den aktiva utrustningen i Marka telestation istället för att bygga ett eget nodhus. Att bygga ett eget nodhus hade varit nödvändigt om vi hade tänkt driva nätet i egen regi men då sådana planer inte finns blir nodhuset överflödigt. Det är dock inte alls lika vanligt att göra så vilket tydligen var att fråga efter lite extra bekymmer. Ett krav för bidragsfinansierade fiberprojekt är att valfri kommunikationsoperatör kan upphandlas samt att valfri tjänsteleverantör (inom kommunikationsoperatörens utbud) kan beställas av slutkund och inte bara de Teliaägda vilket var Länsstyrelsens farhåga med vårat upplägg då Telia äger Marka telestation. Vi kom tillslut fram till en lösning där Telia skriftligen intygar den öppenhet som krävs.

Zitius är i övrigt i startgroparna med att installera den aktiva utrustningen hos er medlemmar inom kort, samtidigt vill Schaktteknik (via El-Tel) försöka att synkronisera sin installation av mediaboxen. Återstår att se om detta går att lösa för samtliga parter men på något sätt kommer ni snart få minst ett besök hur som helst.

Slutligen återstår det, kort summerat, att koppla ihop alla fibrer inne i Marka telestation så att, när väl alla medlemsinstallationer är klara, det går att utföra en besiktning av varje nod samt ta fram slutdokumentationen.

Har ej något slutdatum bekräftat från någon av leverantörerna tyvärr men hoppas fortfarande att målet i mars ska hålla.