Upphandlingen är nu offentlig

Hej alla fibervänner! Upphandlingen för fiber i vårt område är nu publik sedan två veckor tillbaka och kan hittas på OPIC. Sista datum för leverantörer att inkomma med anbud är 15 februari 2015.

Med vänlig hälsning
Styrelsen