Rapport från styrelsemötet 2013-12-17

För att ni ska kunna hänga med vad som händer framöver kommer vi att publicera korta referat från de styrelsemöten vi har ca 1 gång per månad.

På senaste styrelsemötet godkändes formellt medlemskap för de personer som skickat in medlemsansökan och betalat insats sedan föregående styrelsemöte. Medlemsantalet är för närvarande 52. Arbetsgruppen fick också nya instruktioner av styrelsen, bl.a. att ta fram en projektering för de nuvarande medlemmarna som underlag inför beslut om genomförande. Detta kallas vanligtvis ”förprojektering”.

Nästa styrelsemöte planeras till den 15 januari 2014.

Styrelsen önskar God Jul & Gott Nytt År!