Kategori: Uncategorized

Inbetalningskort för årets medlemsavgift är på väg

Hej medlemmar! Nu har inbetalningskort för årets medlemsavgift skickats ut. Detta året blir det lite högre avgift, 1500kr, då vi förutom räntekostnader även haft en hel del utsättningar och lite underhåll. Avgiften beslutades på stämman och är i liknande storlek

Upphandling av KO och drift & underhåll publicerad

Nu är vår upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) samt drift & underhåll publicerad. Finns att hämta på Visma Opic/TendSign.

Top