Kategori: Möten

Kom till ett informationsmöte om fiber i Marka och Påverås

Nu har vi skickat ut brev till alla fastighetsägare i området och bjudit in till ett informationsmöte den 21 maj. Har du inte fått någon inbjudan? Kontakta oss på styrelsen@paverasmarkafiber.se. På informationsmötet kommer vi att informera om fiber och planen

Påverås vägförening har årsmöte, vi informerar om fiber

Idag håller Påverås samfällighetsförening sitt årsmöte. Vi är där och informerar om vad som är på gång gällande fiber.

Marka-Skyberg får information om VA, vi informerar om fiber

Idag håller MÖS informationsmöte om vatten och avlopp till boende i Marka by och Skyberg. Vi är där och informerar om vad som är på gång gällande fiber.

Top