Uppdatering vecka 10

Nu har ca 72% av kanalisationen hamnat i backen, samtidigt som Norra området (Påverås) är färdigblåst och därmed har ett komplett fibernät. I Västra området pågår arbeten med att lägga ned ny slang och i Södra området pågår arbeten med befintlig kanalisation som FEAB har lagt ned.

Vädret riskerar dock att försena projektet. På vissa ställen behöver vi arbeta längre sträckor i väg och då måste tjälen gå ur först. Det innebär att vi inte kommer kunna göra klart Skyberg, Sjögården och förbi Sjötorp förrän vädret blir bättre. De senaste prognoserna ser dock ut att peka åt rätt håll. Vi tror och hoppas fortfarande att vi kommer hinna klart till mitten april.