Inbetalningskort för årets medlemsavgift är på väg

Hej medlemmar! Nu har inbetalningskort för årets medlemsavgift skickats ut. Detta året blir det lite högre avgift, 1500kr, då vi förutom räntekostnader även haft en hel del utsättningar och lite underhåll.

Avgiften beslutades på stämman och är i liknande storlek som andra fiberföreningar i området. När fibernätet är sålt försvinner årsavgiften.

I övrigt håller vi på med några enstaka efteranslutningar samt reviderad budget med slutredovisning till Länsstyrelsen innan det äntligen är dags att stänga projektet.