Protokoll från årsstämma

Sent omsider är så en inscannad kopia av årsstämman äntligen upplagd via länken nedan, tack för visat tålamod!

Årsstämmoprotokoll